Szukaj
Close this search box.

CZYTAJ

KATALOGI RAISONNÉ ONLINE

Common Arts Foundation otwiera nieograniczony dostęp do dorobku polskich artystów w sieci.

Kluczowym elementem działania fundacji Common Arts jest zapewnienie otwartego i nieograniczonego w miejscu i czasie dostępu do dorobku polskich artystów. Dlatego też naczelnym elementem naszych działań jest projekt katalogów dzieł stworzonych przez wyselekcjonowanych przez Fundację artystów, w otwartym dostępie online. Docelowo katalogi online będą naturalnym przedłużeniem i dopełnieniem wybitnych publikacji w wersji papierowej.

Budowanie nieograniczonych w czasie katalogów raisonné to działanie zaplanowane na lata. Otwarty dostęp pozwoli nie tylko na upowszechnienie wiedzy o twórczości danych artystów, ale da dostęp do ogromnej i bezcennej bazy dla badaczy sztuki, w tym dla studentów i wykładowców akademickich, jak i będzie stanowić istotny przyczynek do usuwania z rynku dzieł sztuki falsyfikatów.

Zapraszamy wszystkich entuzjastów, właścicieli prac i badaczy do zgłaszania kolejnych obiektów do powstających i już powstałych katalogów raisonné.

Katalogi online są żywymi organizmami, które przy wsparciu pasjonatów sztuki rozrastają się i zmieniają, dążąc do maksymalnego zebrania dzieł wszystkich danego artysty.

Pierwszym naszym projektem jest digitalizacja i udostępnienie katalogu raisonné Jerzego Tchórzewskiego, wydanego przez wydawnictwo IRSA.

KATALOG RAISONNÉ: CIERPIENIA FORMY JERZEGO TCHÓRZEWSKIEGO ONLINE

Dzięki porozumieniu między Fundacją Common Arts i wydawnictwem IRSA obszerny katalog raisonné dzieł Jerzego Tchórzewskiego zostanie opublikowany w otwartym dostępie w internecie.

W 2020 roku wydawnictwo IRSA wydało dwutomowe dzieło Cierpienie formy: Jerzy Tchórzewski Malarstwo, pod redakcją Krystyny Czerni i Józefa Grabskiego, upamiętniające 20. rocznicę śmierci Jerzego Tchórzewskiego (1928–1999).

Wydanie katalogu Tchórzewskiego w wersji online poprzez naszą Fundację jest pierwszą tego typu publikacją w Polsce. Zarazem inauguruje ona szereg kolejnych projektów opartych na udostępnianiu katalogów twórczości artystów w otwartym dostępnie.

Katalog obejmuje szeroki wybór obrazów olejnych i gwaszów artysty. Uwzględnia szczególnie jego mniej znane i nigdy niereprodukowane prace.

Zakończenie prac nad wersją online katalogu planujemy na początek trzeciego kwartału tego roku.

ZOBACZ KATALOG JERZEGO TCHÓRZEWSKIEGO:

Zgłoś pracę do katalogu

Katalog raisonné to żywy organizm.

Chcemy by nasza wiedza o spóściźne artysty nie zakończyła się na publikacji książkowej. Naszym marzeniem jest by katalog online stale się poszerzał, wzbogacając naszą wiedzę o kolejne dzieła Jerzego Tchórzewskiego by w końcu zebrać pełen dorobek artysty. Wiele prac jest nam jeszcze nie znanych, o wielu słyszeliśmy, ale nie znamy miejsca ich przechowywania.

Jeżeli posiadasz w swoich zbiorach prace Jerzego Tchórzewskiego, zgłoś swój obiekt do katalogu raisonné.

Po weryfikacji praca zostanie opublikowana w katalogu online artysty a w przyszłości w aneksie w wersji papierowej.

Zgłoś pracę Jerzego Tchórzewskiego do katalogu: