Szukaj
Close this search box.

OBSADA​

FUNDATOR​

W 2021 Jakub Mrówka powołał fundację Common Arts Fundation, projekt który dojrzewał kilka lat, by w końcu zrealizować się poprzez przestrzeń otwartą i dostępną dla wszystkich pasjonatów sztuki.

Poprzez animowanie działań z obszaru kultury i sztuki oraz udostępnianie ich efektów w otwartej przestrzeni Internetu, Fundator realizuje cel dostępności sztuki dla wszystkich, bez względu na ich statut materialny czy miejsce zamieszkania. Przenosząc efekty swoich działań w przestrzeń online fundacja realizuje założenie otwartego społeczeństwa z nieograniczonym dostępem do wiedzy.

Jakub Mrówka udostępnił także na potrzeby Fundacji swoją rodzinną kolekcję dzieł polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej XX i XXI wieku, gromadzoną przez lata.
Celem fundatora jest tworzenie kolekcji powszechnie dostępnej. Dlatego też wokół kolekcji fundacja organizuje wystawy, spotkania i inne wydarzenia o publicznym i ogólnodostępnych charakterze.

ZARZĄD

Iwona Wojnarowicz – Prezeska fundacji

RADA FUNDACJI

Jakub Mrówka – Przewodniczący Rady Fundacji 
 
Robert Szlachta – Członek Rady Fundacji
 
Gerard Domański– Członek Rady Fundacji