Szukaj
Close this search box.

KOLEKCJA

Kolekcja sztuki XX i XXI wieku budowana wokół Fundacji Common Arts dąży do zebrania reprezentatywnego zbioru najlepszych możliwych dzieł powstałych po 1945 r. i powstających nadal.

Jako pierwsze zostały zakupione prace klasyków współczesności – Tadeusza Kantora, Stefana Gierowskiego, Magdaleny Abakanowicz, Wojciecha Fangora, Henryka Stażewskiego. Tertesy Pągowskiej, Leona Tarasewicza, Stanisława Fijałkowskiego, Jana Lebensteina, Ryszarda Winiarskiego, Romana Opałki, Jerzego Nowosielskiego i wielu innych.

Stanowią one filary kolekcji i wyznaczają kierunki jej rozwoju. Jednak ambicją kolekcji jest nie tylko zebranie reprezentatywnej grupy klasyków polskiej sztuki powojennej, ale gromadzenie prac ważnych dla sztuki nowego tysiąclecia. Dlatego też niezwykle istotnym wątkiem w kolekcji są prace artystek i artystów współcześnie żyjących i aktywnie tworzących.

Dążymy do wyboru prac ważnych, nie bojących się stawiania trudnych pytań, prac przełomowych i zaangażowanych.

Kolekcja, którą budujemy ma swoje początki w latach 40. i płynnie przechodzi w czasy nam współczesne. Każda z epok i każdy z artystów podejmuje kluczowe dla siebie i swojego czasu tematy i problemy, to zaś ma mieć odzwierciedlenie w pracach, które trafiają do naszej kolekcji.

Kolekcja XX i XXI wieku

WYBRANE PRACE Z KOLEKCJI

Na wystawie inaugtującej prezentujemy fragment kolekcji fundatora Jakuba Mrówki. Wystawa oparta jest o prezetnację klasyków XX i XXI wieku. Zapraszamy do odwiedzin i zapoznania się z kolekcją. Wybór prezetnuje prace Jerzego Tchórzewskiego, Romana Opałki, Magdaleny Abakanowicz, Tadeusza Kantora, i wielu innych.

Wystawa czynna od 03.06.2023 do 01.11.2023.