Szukaj
Close this search box.

O FUNDACJI

O FUNDACJI

Fundacja Common Arts powstała w 2021 roku jako
wyraz dojrzewającej przez wiele lat potrzeby stworzenia przestrzeni przez kolekcjonerów i podjęcia działań wykraczających jedynie poza gromadzenie zbiorów.

 

Działania Fundacji i jej siedziba są miejscem otwartym dla wszystkich pasjonatów sztuki. Naszym nadrzędnym celem jest ułatwianie i zwiększanie dostępu do kultury i sztuki dążąc do usunięcia ograniczeń  materialnych, terytorialnych i czasowych poprzez działalność wystawienniczą, animatorską, edukacyjną i wydawniczą opartą na otwartym dostępie do treści w Internecie.

Wszystkie działania Fundacji Common Arts będą w pełni publikowane w Internecie, tak by dostęp do naszych działań był możliwy z każdego miejsca na świecie.

Wokół kolekcji budowanej przy Fundacji organizowany będzie szereg wydarzeń, spotkań, konferencji i wystaw związanych z przybliżaniem dorobku artystycznego najwybitniejszych polskich i najciekawszych zagranicznych artystów.

Ważnym działaniem Fundacji jest organizacja wystaw oparta o postawione sobie zagadnienia badawcze oraz  ich rozwinięcie za pomocą wykładów, spotkań z ekspertami, sesji naukowych i konferencji. Przyczynkiem do budowania narracji będą kolekcje dzieł sztuki pochodzące z prywatnych zbiorów kolekcjonerów w Polsce.

NASZE CELE

Poprzez działania Common Arts Foundation dążymy do:

 • wspierania rozwoju kultury i sztukiułatwiania i zwiększania dostępu do kultury i sztuki.

 • wspierania prac nad opisaniem sztuki polskiej XX i XXI wieku wraz z zapewnianiem publicznego dostępu do materiałów i wystaw.

 • ochrony niszczejącego dorobku artystycznego poprzez wspieranie ochrony, ratowania i zabezpieczania obiektów sztuki współczesnej w zbiorach publicznych przy współpracy z muzeami polskimi.
  W tym także poprzez otwarte wydarzenia i spotkania ze specjalistami z zakresu konserwacji i ochrony dziedzictwa artystycznego. A także publiczne i otwarte udostępnianie zapisów procesów konserwacji dzieł sztuki.

 • otwartej działalności wydawniczej opartej na otwartym dostępnie do jej publikacji w sieci internetowej.

 • organizacji prac badawczych i naukowych w zakresie historii sztuki i nauk pokrewnych.

 • tworzenia wybitnej kolekcji i upowszechnienia tradycji fascynacji sztuką i kolekcjonerstwa w Polsce. 

 • działalności wystawienniczej o charakterze popularyzatorskim
  i naukowym. W tym do organizowania wystaw powiązanych
  z działalnością konferencyjną
  i seminaryjną poszerzającą wiedzę naukową w podejmowanym przez wystawy zakresie. 

 • prowadzenia programu promującego młodych artystów
  i najnowsze zjawiska w sztuce współczesnej. 

 • inicjowania i wspierania debiutów oraz działań artystycznych
  i kuratorskich.

 • promocji polskiej sztuki współczesnej w kraju i za granicą. 

 • zapewniania innowacyjnej działalności edukacyjnej związanej
  z propagowaniem wiedzy z zakresu sztuki współczesnej.

 • współpracy z galeriami, muzeami i instytucjami badawczymi w zakresie organizacji wystaw, wymiany  badań, informacji w tym nawiązywania kontaktów z artystami z innych krajów
  i organizacji wymiany  artystycznej na zasadach rezydencji.

DZIAŁANIA

NASZE DZIAŁANIA

Fundacja Common Arts realizuje swoje cele poprzez tworzenie katalogów twórczości artystów w wersji online oraz organizowanie wystaw, spotkań, sesji naukowych, konferencji w ramach programu Common Culture. 

Kluczowym elementem działań Fundacji jest stała i aktywna obecność w przestrzeni otwartego Internetu z możliwością dostępu do naszych treści przez każdego zainteresowanego.

Za pośrednictwem Internetu publikujemy i udostępniamy wszystkie zapisy spotkań, które odbywają się na żywo w naszej siedzibie, publikujemy katalogi raisonné oraz nasze publikacje, w tym katalogi kolekcji, zapisy, notatki, zbiory, rozmowy i wszystkie inne materiały, które powstają w ramach działania Fundacji.

PROJEKTY

Jerzy Tchórzewski w Zachęcie

KATALOGI raisonné

Nasz główny projekt. Tworzenie i udostępnianie katalogów dzieł artystów w otwartym dostępie w Internecie.

common culture

Wystawy, wykłady, konferencje i spotkania. Te wszystkie projekty organizowane są w naszej siedzibie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: