Szukaj
Close this search box.

SŁUCHAJ

SŁUCHOWISKA

Zapisy historii, rozmowy, anegdoty, ekspercie opinie. To wszystko chcemy uchwycić podczas osobistych rozmów z osobami związanymi ze światem sztuki.

Drugą drogą do zachowania dziedzictwa kulturowego i pamięci świadków historii są wywiady i spotkania z aktywnymi uczestnikami życia artystycznego – artystami, ich rodzinami i przyjaciółmi, ekspertami z zakresu muzealnictwa, galerii, kolekcjonerstwa, badaczy sztuki i wielu innych. Zapisy rozmów i ich wspomnień w postaci wywiadów audio i wideo będą publikowane i ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Pierwsze rozmowy w przygotowaniu

cykl 1. okiem artysty

Co artysta miał na myśli? Dlaczego tworzy tak a nie inaczej? Skąd wybór tej techniki? Jaka była jego droga rozwoju? Do czego dąży i co pragnie osiągnąć za pomocą sztuki? Na te wszystkie pytania odpowiedzieć nam może tylko sam artysta. Dlatego w cyklu bezpośrednich rozmów z samymi artystami będziemy drążyć i dążyć do dowiedzenia się jak najwięcej o sztuce bezpośrednio u jej źródła.

cykl 2. zapisy historii

microphone

Zapisy historii to cykl rozmów z osobami najbliższymi artystom. To zapis żywych świadków historii, ich wspomnienia, anegdoty, opinie, inne spojrzenia na twórczość ich bliskich. Do pełnego zrozumienia twórczości danego artysty niezbędny jest kontekst historyczny, kulturowy i społeczny. Jak lepiej go uchwycić niż czerpiąc bezpośrednio od tych, którzy pamiętają?

cykl 3. EKSPERCKIM OKIEM

Ogrom wiedzy w świecie sztuki skupiony jest w doświadczeniach pojedynczych osób: ekspertów, specjalistów, naukowców, doświadczonych kolekcjonerów i marszandów. Ta rozproszona, nigdzie nie spisana wiedza nierzadko dostępna jest tylko wybranym, którzy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z uczestnikami rynku i świata artystycznego. Eksperckim okiem to cykl, w którym rozmawiamy ze specjalistami rejestrując podczas rozmów ogrom wiedzy, który stoi za latami doświadczeń. Dotykamy każdego obszaru związanego ze sztuką.